Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stationnetje - Warm nest voor kinderen en jonge gezinnen

Warm nest voor kinderen en jonge gezinnen

Wij willen meer zijn dan kinderopvang alleen en ondersteunen jonge gezinnen in de eerste stappen van het ouderschap. Bij ons voelt het een beetje als ‘thuiskomen’, zowel voor kinderen als voor ouders. We willen alzo een ‘nest rond “het nest”’ zijn voor jonge gezinnen.

Dit doen we door in te zetten op het onderhouden van een warme band met kinderen en ouders. We maken tijd vrij voor een praatje en zorgen voor ontmoetingsmomenten waarop we ouders uitnodigen en horen wat hen bezig houdt.

We communiceren eerlijk en transparant en vragen regelmatig feedback over onze werking.